Medlem af Optikerforeningen og Dansk Erhvervsoptik